Skargi na decyzje ZUS w sprawie zwolnień z opłacania należności rozpoznaje warszawski WSA - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Skargi na decyzje ZUS w sprawie zwolnień z opłacania należności rozpoznaje warszawski WSA

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Skargi na decyzje ZUS w sprawie zwolnień z opłacania należności rozpoznaje warszawski WSA

ZUS ma siedzibę w Warszawie. Organ - w odróżnieniu od oddziałów ZUS – posiada osobowość prawną. Okoliczność ta ma znaczenie przy ustalaniu właściwego terytorialnie sądu administracyjnego, który powinien rozpoznać skargę. Co do zasady na wybór właściwego sądu rzutuje siedziba organu, którego decyzja jest kwestionowana - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX