Omówienia
Opublikowano: PP 2020/4/59-60
Autor:

Silnie progresywny podatek obrotowy a swoboda przedsiębiorczości. Omówienie do wyroku TS z dnia 3 marca 2020 r., C-323/18

Artykuły 49 i 54 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – dalej TFUE – należy interpretować w ten sposób, że nie stoją one na przeszkodzie obowiązywaniu przepisów państwa członkowskiego wprowadzających silnie progresywny podatek obrotowy, którego rzeczywisty ciężar ponoszą w głównej mierze przedsiębiorstwa kontrolowane bezpośrednio lub pośrednio przez obywateli innych państw członkowskich lub przez spółki mające siedzibę w innym państwie członkowskim z uwagi na fakt, że uzyskują one najwyższe obroty na danym rynku.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?