Warecka Katarzyna, Sekcja zwłok dziecka bez zgody rodzica a Konwencja. Omówienie wyroku ETPC z dnia 20 lipca 2021 r., 12886/16 (Polat)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2021
Autor:

Sekcja zwłok dziecka bez zgody rodzica a Konwencja. Omówienie wyroku ETPC z dnia 20 lipca 2021 r., 12886/16 (Polat)

Przeprowadzenie sekcji zwłok noworodka bez zgody rodziców - praktykujących muzułmanów - stanowiło naruszenie prawa do poszanowania życia rodzinnego oraz wolności wyznania - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX