Warecka Katarzyna, Sędziowie "dublerzy" w składzie TK nie dają gwarancji "sądu ustanowionego ustawą". Omówienie wyroku ETPC z dnia 7 maja 2021 r., 4907/18 (Xero Flor w Polsce)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2021
Autor:

Sędziowie "dublerzy" w składzie TK nie dają gwarancji "sądu ustanowionego ustawą". Omówienie wyroku ETPC z dnia 7 maja 2021 r., 4907/18 (Xero Flor w Polsce)

Polska naruszyła konwencyjne prawo do sądu poprzez dopuszczenie do orzekania sędziów "dublerów" w Trybunale Konstytucyjnym - orzekł Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 7 maja. Wyrokowi towarzyszyło zakomunikowanie polskiemu rządowi pięciu kolejnych spraw dotyczących polskiego sądownictwa.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX