Nowicki Marek Antoni, Saoud przeciwko Francji - wyrok ETPC z dnia 9 października 2007 r., skarga nr 9375/02, [w:] M.A. Nowicki, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2007, Oficyna, 2008, s. 35

Omówienia
Opublikowano: Oficyna 2008
Autor:

Saoud przeciwko Francji - wyrok ETPC z dnia 9 października 2007 r., skarga nr 9375/02, [w:] M.A. Nowicki, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2007, Oficyna, 2008, s. 35

Śmierć przez uduszenie z powodu zastosowanej przez policjantów techniki unieruchomienia osoby zachowującej się agresywnie; brak skutecznej pomocy prawnej przed sądem kasacyjnym

Tezy orzeczenia

1. Władze mają obowiązek ochrony zdrowia osób umieszczonych w areszcie policyjnym lub takich, które w trakcie ich zatrzymywania znajdują się w rękach funkcjonariuszy państwa. Aby zapobiec śmierci muszą one zapewnić właściwą opiekę medyczną.

2. Obowiązku państwa nie można interpretować w sposób oznaczający nałożenie niemożliwych do udźwignięcia lub nadmiernych zadań. Jest ono jednak zobowiązane do stosowania środków w granicach swoich uprawnień, które z racjonalnego punktu widzenia mogłyby niewątpliwie doprowadzić do naprawy sytuacji i zapobiec bezpośredniemu ryzyku utraty życia.

Saoud przeciwko Francji - orzeczenie z 9 października 2007 r., Izba (Sekcja II), skarga nr 9375/02

Stan faktyczny

Skarżącym byli matka, siostry i bracia Mohameda Saouda, który leczył się na depresję. Miał być przyjęty do...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX