Sankcja 20-procentowa w VAT sprzeczna z dyrektywą. Omówienie wyroku TS z dnia 15 kwietnia 2021 r., C-935/19 (Grupa Warzywna) - OpenLEX

Wesołowska Agnieszka, Sankcja 20-procentowa w VAT sprzeczna z dyrektywą. Omówienie wyroku TS z dnia 15 kwietnia 2021 r., C-935/19 (Grupa Warzywna)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2021
Autor:

Sankcja 20-procentowa w VAT sprzeczna z dyrektywą. Omówienie wyroku TS z dnia 15 kwietnia 2021 r., C-935/19 (Grupa Warzywna)

Przepisy dyrektywy VAT stoją na przeszkodzie stosowaniu przepisów krajowych, które skutkują nałożeniem na podatników 20-procentowej sankcji w podatku VAT - stwierdził w ubiegłym tygodniu w polskiej sprawie Trybunał Sprawiedliwości UE. Trybunał podkreślił, że sprzeczne w prawem unijnym jest automatyczne nakładanie sankcji przez krajowe organy podatkowe, które uniezależnione są od okoliczności faktycznych towarzyszących konkretnej sprawie. Teza ta niesie za sobą możliwość kwestionowania przez polskich podatników VAT 20-procentowych sankcji w podatku VAT nałożonych przy dobrowolnej korekcie zeznania podatkowego na mocy art. 112b ust. 2 ustawy o VAT.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX