Partyk Aleksandra, Samo rażące niedbalstwo listonosza nie wystarcza, by poczta zapłaciła odszkodowanie

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Samo rażące niedbalstwo listonosza nie wystarcza, by poczta zapłaciła odszkodowanie

Jeśli z powodu rażącego niedbalstwa listonosz nie doręczy adresatowi decyzji podatkowej, a zobowiązanie podatkowe przedawni się, to operator pocztowy nie odpowiada za szkodę z tym związaną - wskazał Sąd Apelacyjny w Katowicach.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX