Partyk Aleksandra, Samo niewykonywanie pracy to jeszcze nie urlop

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Samo niewykonywanie pracy to jeszcze nie urlop

To, że pracownik nie świadczy w danym okresie pracy na rzecz pracodawcy, nie oznacza automatycznie, iż przebywa on na urlopie wypoczynkowym. Decyduje bowiem to, czy faktycznie doszło do udzielenia urlopu. Jeśli nie, to pracownik pozostaje w stanie gotowości do świadczenia pracy - orzekł Sąd Apelacyjny w Lublinie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX