Sąd odwoławczy nie może uchylać się od merytorycznej analizy sprawy - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Sąd odwoławczy nie może uchylać się od merytorycznej analizy sprawy

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2019
Autor:

Sąd odwoławczy nie może uchylać się od merytorycznej analizy sprawy

Tylko wyjątkowo sąd drugiej instancji może uznać, że sprawa oskarżonego powinna być prowadzona przez sąd pierwszej instancji ponownie. Sąd odwoławczy ma bowiem tak prawo, jak i obowiązek, by we własnym zakresie prowadzić postępowanie. Może on w szczególności dopuszczać dowody i czynić ustalenia w sprawie – orzekł Sąd Najwyższy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX