Partyk Aleksandra, Sąd odwoławczy musi wyjaśnić, na podstawie jakich przepisów orzeka

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Sąd odwoławczy musi wyjaśnić, na podstawie jakich przepisów orzeka

Uzasadnienie wyroku sądu drugiej instancji powinno zawierać m.in. relację z postępowania przed sądem niższej instancji i omówienie apelacji. Sąd odwoławczy ma także za zadanie dokonać samodzielnego podporządkowania stanu faktycznego do konkretnych przepisów prawa i to omówić - orzekł SN.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX