Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2019
Autor:

Sąd odmówi wykonania ENA, gdy cela jest za ciasna. Omówienie wyroku TS z dnia 15 października 2019 r., C-128/18 (Dorobantu)

Sąd państwa UE rozpatrujący wniosek o przekazanie w ramach europejskiego nakazu aresztowania (ENA) powinien dokonać wszechstronnej oceny konkretnych warunków pozbawienia wolności, w których będzie przebywała osoba objęta wnioskiem, aby zapobiec jej nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu - stwierdził w wyroku z 15 października 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości UE. Trybunał uznał, że ocena ta powinna obejmować nie tylko regulacje prawne, ale również uwarunkowania faktyczne. Wyrok jest istotny dla ustalenia bezwzględnych przesłanek odmowy wykonania ENA określonych w przepisach polskiego k.p.k.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację