Partyk Aleksandra, Sąd nie przymusza obrońców, by sporządzali kasacje

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2019
Autor:

Sąd nie przymusza obrońców, by sporządzali kasacje

Gdy obrońca z urzędu nie widzi podstaw do złożenia w sprawie kasacji, to jej dla skazanego nie wniesie. Skazany nie może kwestionować stanowiska swojego obrońcy. Obrońca powinien natomiast przedstawić stosowną opinię dla sądu. Powinien ją złożyć w formie pisemnej i wyjaśnić swoje stanowisko - orzekł Sąd Najwyższy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX