Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Sąd nie podejmie czynności, gdy wpis sądowy nie zostanie uiszczony

Fundacja została wezwana do uiszczenia wpisu od skargi. Strona nie odebrała jednak korespondencji z sądu. Istniała podstawa do uznania, że wezwanie doręczono stronie skutecznie, skoro przesyłkę dwukrotnie awizowano. Tym samym nieopłacona skarga podlegała odrzuceniu – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?