Partyk Aleksandra, Sąd karny musi ustalić, czy kierowca oskarżony o potrącenie pieszego mógł uniknąć wypadku

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:

Sąd karny musi ustalić, czy kierowca oskarżony o potrącenie pieszego mógł uniknąć wypadku

Sąd Najwyższy wskazał, że sprawie o popełnienie wypadku drogowego rolą sądu jest ustalenie, czy kierowca mógł uniknąć wypadku. Jeśli sąd zaniedba zbadania tej kwestii, to zachodzi podstawa do uchylenia wydanego wyroku.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX