Sąd karny musi być pewien swoich ustaleń - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Sąd karny musi być pewien swoich ustaleń

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Sąd karny musi być pewien swoich ustaleń

Sąd odwoławczy zmienił kwalifikację prawną jednego z przypisanych oskarżonemu czynów, uznając że z wysokim stopniem prawdopodobieństwa doszło do zatarcia skazania. Taki zabieg był niedopuszczalny. Obowiązkiem sądu jest przesądzić, czy zatarcie skazania nastąpiło czy też nie - orzekł Sąd Najwyższy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX