Partyk Aleksandra, Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej może zadawać pytania prejudycjalne. Omówienie wyroku TS z dnia 13 stycznia 2022 r., C-55/20 (Ministerstwo Sprawiedliwości)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2022
Autor:

Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej może zadawać pytania prejudycjalne. Omówienie wyroku TS z dnia 13 stycznia 2022 r., C-55/20 (Ministerstwo Sprawiedliwości)

O ile decyzja o wydaleniu adwokata z palestry może być uznana za wycofanie zezwolenia, o jakim mowa w dyrektywie usługowej, o tyle powyższego nie można odnosić do postępowania dyscyplinarnego na etapie, gdy orzeka się wyłącznie o zasadności umorzenia postępowania z uwagi na stwierdzenie braku dopuszczenia się przewinienia dyscyplinarnego – orzekł w czwartek Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawie dotyczącej mec. Romana Giertycha.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX