Sąd cywilny może zająć się sprawą dotyczącą wojskowego organu emerytalnego - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Sąd cywilny może zająć się sprawą dotyczącą wojskowego organu emerytalnego

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Sąd cywilny może zająć się sprawą dotyczącą wojskowego organu emerytalnego

Skarżący złożył do sądu administracyjnego wniosek dotyczący Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego. Wniosek podlegał odrzuceniu, gdyż sprawa ta należy do właściwości sądów powszechnych. Postępowania dotyczące wojskowych organów emerytalnych nie mogą być prowadzone w sądzie administracyjnym. To sprawy cywilne – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX