Sąd administracyjny nie zbada legalności uchwały zainicjowanej skargą na wójta - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Sąd administracyjny nie zbada legalności uchwały zainicjowanej skargą na wójta

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2019
Autor:

Sąd administracyjny nie zbada legalności uchwały zainicjowanej skargą na wójta

Dwie osoby domagały się wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec wójta. Rada gminy w uchwale uznała się za organ niewłaściwy do rozpoznania tego żądania. Skarżący wnieśli następnie do WSA skargę. Była ona niedopuszczalna. Inaczej byłoby, gdy skargę złożył wojewoda- orzekł WSA w Krakowie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX