Partyk Aleksandra, Sąd administracyjny nie zajmuje się dyscyplinarkami nauczycieli akademickich

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2019
Autor:

Sąd administracyjny nie zajmuje się dyscyplinarkami nauczycieli akademickich

W Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce przewidziano zasady prowadzenia postępowań dyscyplinarnych wobec kadry nauczycielskiej uczelni wyższej . Takie sprawy rozpoznaje się we właściwych komisjach, a następnie strony mogą złożyć odwołanie do właściwego sądu apelacyjnego. Sprawy te nie podlegają zaskarżeniu do sądu administracyjnego - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX