Rzetelność dziennikarska istotna w sprawie o ochronę dóbr osobistych - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Rzetelność dziennikarska istotna w sprawie o ochronę dóbr osobistych

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2022
Autor:

Rzetelność dziennikarska istotna w sprawie o ochronę dóbr osobistych

Swoboda wypowiedzi nie jest nieograniczona. Dla oceny czy materiał dziennikarski naruszył dobra osobiste strony ma w szczególności znacznie przedmiot reportażu i to, czy został on przygotowany w sposób należycie staranny - orzekł Sąd Apelacyjny w Krakowie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX