Sobczak Krzysztof, Ryzyko zagrożenia zdrowia może wstrzymać ENA. Omówienie wyroku TS z dnia 18 kwietnia 2023 r., C-699/21 (E.D.L.)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2023
Autor:

Ryzyko zagrożenia zdrowia może wstrzymać ENA. Omówienie wyroku TS z dnia 18 kwietnia 2023 r., C-699/21 (E.D.L.)

Jeżeli przekazanie ciężko chorej osoby może wiązać się dla niej z ryzykiem nieludzkiego lub poniżającego traktowania, którego to ryzyka nie można w rozsądnym terminie wykluczyć, wykonujący nakaz aresztowania organ nie może go wykonać - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dodał jednak, że trzeba to sprawdzić i rozmawiać o innym terminie przekazania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX