Partyk Aleksandra, Rozwiązanie umowy dożywocia zależne od wystąpienia wyjątkowych okoliczności

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2021
Autor:

Rozwiązanie umowy dożywocia zależne od wystąpienia wyjątkowych okoliczności

Przy ocenie, czy istnieją podstawy do rozwiązania umowy dożywocia, należy brać pod uwagę okoliczności danej sprawy. Dla uwzględnienia powództwa mają znaczenie intencje stron i ich działania, takie jak pobieranie pieniędzy z cudzego konta i zakładanie zabezpieczeń na posesji - wskazał Sąd Najwyższy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX