Partyk Aleksandra, Rozszerzenie powództwa nie zawsze wpływa na konieczność zasądzenia wyższych kosztów zastępstwa procesowego

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2022
Autor:

Rozszerzenie powództwa nie zawsze wpływa na konieczność zasądzenia wyższych kosztów zastępstwa procesowego

W toku sprawy o zapłatę strona powodowa rozszerzyła żądanie pozwu. Wyliczając należne koszty zastępstwa procesowego należało jednak uwzględnić wartość przedmiotu sporu wynikającą z pozwu, mając na względzie całokształt regulacji właściwego rozporządzenia - wskazał SA w Szczecinie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX