Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatników – po raz pierwszy w praktyce - OpenLEX

Masłowska Małgorzata, Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatników – po raz pierwszy w praktyce

Omówienia
Opublikowano: ABC
Autor:

Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatników – po raz pierwszy w praktyce

Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika – choć zasada ta obowiązuje od 1 stycznia 2016 r., do 10 stycznia 2017 r. była martwą instytucją. W tym dniu NSA wydał pierwszy wyrok, w którym uznał, że nie jest władny rozstrzygnąć, co kryje się pod spornym pojęciem będącym przedmiotem postępowania i zastosował klauzulę in dubio pro tributario.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX