Warecka Katarzyna, Rozprawa on-line a prawo do rzetelnego procesu. Omówienie wyroku ETPC z dnia 2 grudnia 2021 r., 36516/19 (Jallow)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2021
Autor:

Rozprawa on-line a prawo do rzetelnego procesu. Omówienie wyroku ETPC z dnia 2 grudnia 2021 r., 36516/19 (Jallow)

Przeprowadzenie rozprawy przy zapewnieniu obecności skarżącego w drodze połączenia internetowego przez komunikator Skype nie stanowiło naruszenia prawa do rzetelnego procesu - uznał Europejski Trybunał Praw Człowieka.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX