Partyk Aleksandra, Różnice między kosztami procesu i kosztami sądowymi są istotne

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2022
Autor:

Różnice między kosztami procesu i kosztami sądowymi są istotne

Koszty procesu i koszty sądowe nie są pojęciami, które stosuje się zamiennie. Jeśli apelujący zarzuca błędne orzeczenie o jednym z nich, powinien odwołać się do właściwych regulacji procesowych. Sąd odwoławczy jest związany zarzutami odnoszącymi się do prawa procesowego - przypomniał Sąd Apelacyjny w Lublinie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX