Partyk Aleksandra, Rodzice decydują o tym, kto organizuje dowóz ich dziecka do szkoły

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2019
Autor:

Rodzice decydują o tym, kto organizuje dowóz ich dziecka do szkoły

Rodzice nie chcieli dowozić niepełnosprawnego dziecka do szkoły, nawet gdyby zwracano im ponoszone wydatki. W takiej sytuacji Wójt nie mógł uchylać się od obowiązku zorganizowania bezpłatnego transportu - orzekł WSA w Białymstoku.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX