Partyk Aleksandra, Rodzic nie może zasłaniać się nieznajomością obowiązkowych szczepień

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Rodzic nie może zasłaniać się nieznajomością obowiązkowych szczepień

Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że przepisy o obowiązkowych szczepieniach wynikają z ustawy i są ogólnodostępne. Brak jest więc podstaw, aby stacje sanitarno-epidemiologiczne musiały wydawać decyzje administracyjne w sprawie dzieci, których rodzice sprzeciwiają się szczepieniom.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX