Kudła Jacek, Retencja danych a prawo UE. Omówienie wyroków TS z dnia 20 września 2022 r., C-793/19 i C-794/19 (SpaceNet i in.) oraz C-339/20 i C-397/20 (VD i SR)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2022
Autor:

Retencja danych a prawo UE. Omówienie wyroków TS z dnia 20 września 2022 r., C-793/19 i C-794/19 (SpaceNet i in.) oraz C-339/20 i C-397/20 (VD i SR)

Niemiecki wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 20 września 2022 r. w sprawach połączonych C-793/19 i C-794/19 oraz wydany tego samego dnia francuski wyrok w sprawach połączonych C-339/20 i C-397/20, chociaż łączy problem retencji danych, to każdy z nich odnosi się do innej sfery. Pierwszy z nich dotyczy bowiem sfery działalności służb, drugi zaś - masowej retencji danych w sektorze prywatnym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX