Ministerstwo Zdrowia, Raport opieka farmaceutyczna. Kompleksowa analiza procesu wdrożenia

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2021
Autor:

Raport opieka farmaceutyczna. Kompleksowa analiza procesu wdrożenia

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło 3 kwietnia 2021 r. dokument „Raport opieka farmaceutyczna. Kompleksowa analiza procesu wdrożenia”. Raport przedstawia rozwiązania jakie w ramach opieki farmaceutycznej, mogą być zastosowane w odpowiedzi na wyzwania, przed którymi stanie w przyszłości system opieki zdrowotnej na całym świecie. Zespół ds. opieki farmaceutycznej wskazał wraz z kompleksową analizą wdrożenia siedem wybranych usług farmaceutycznych, które zdaniem Zespołu pozwolą na usprawnienie polityki zdrowotnej państwa oraz poprawę dostępu do racjonalnej farmakoterapii. W paporcie nie przyjęto żadnych ograniczeń co do zakresu wprowadzanych rozwiązań, w tym możliwości organizacyjnych i czasowych wdrożenia poszczególnych usług.

RAPORT W FORMACIE PDF DOSTĘNY TUTAJ

Norbert Bonin

Product manager ochrona zdrowia

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX