Partyk Aleksandra, Rada gminy musi realizować cele ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Rada gminy musi realizować cele ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Rada gminy nie może zupełnie swobodnie decydować o zasadach usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy. Jeśli ustala minimalną odległość od punktów chronionych, to powinna jednocześnie uzasadnić swój wybór, aby możliwe było skontrolowanie decyzji - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX