Malinowski Michał, Rachunek VAT powinien być traktowany jako rachunek płatniczy

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Rachunek VAT powinien być traktowany jako rachunek płatniczy

Należy uznać, że wpłata całości należności lub części należności na rachunek VAT kontrahenta, w kwocie przekraczającej podatek naliczony wyszczególniony w fakturze została dokonana za pośrednictwem rachunku płatniczego, a wydatek z tego tytułu może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodu. Tak wynika z interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 27 sierpnia 2018 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX