Przy zawarciu ugody pozasądowej sąd nie zwraca całej opłaty - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Przy zawarciu ugody pozasądowej sąd nie zwraca całej opłaty

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Przy zawarciu ugody pozasądowej sąd nie zwraca całej opłaty

Przepis nakazujący sądowi zwrócić stronie całą uiszczoną opłatę od pisma inicjującego proces lub od zarzutów od nakazu zapłaty, jeśli postępowanie zakończyło się zawarciem ugody przed rozpoczęciem rozprawy przed sądem I instancji, odnosi się wyłącznie do ugody sądowej oraz ugody zawartej przed mediatorem - wyjaśnił w uchwale Sąd Najwyższy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX