Prześladowanie sygnalistki naruszyło jej prawo do poszanowania życia prywatnego. Omówienie wyroku TS z dnia 9 listopada 2021... - OpenLEX

Warecka Katarzyna, Prześladowanie sygnalistki naruszyło jej prawo do poszanowania życia prywatnego. Omówienie wyroku TS z dnia 9 listopada 2021 r., 31549/18

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2021
Autor:

Prześladowanie sygnalistki naruszyło jej prawo do poszanowania życia prywatnego. Omówienie wyroku TS z dnia 9 listopada 2021 r., 31549/18

Niezapewnienie odpowiedniej ochrony strażniczce więziennej sygnalizującej nieprawidłowości w zakładzie karnym stanowiło naruszenie prawa skarżącej do poszanowania życia prywatnego - uznał Europejski Trybunał Praw Człowieka. Zdaniem Trybunału, działania organów państwowych były nieadekwatne, zwłaszcza wobec faktu, iż skarżąca wystąpiła w tej sprawie w roli sygnalistki.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX