Partyk Aleksandra, Przesadzenie drzewa nie jest jego usunięciem

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Przesadzenie drzewa nie jest jego usunięciem

Nie można nałożyć administracyjnej kary pieniężnej na podmiot, który przesunął kilka drzew w ramach tej samej nieruchomości, podczas wykonywania prac. Skoro drzewa te znajdują się nadal na tych samych działkach, to nie ma mowy o ich usunięciu. Kara pieniężna była więc bezpodstawna - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX