Sobczak Krzysztof, Przeróbki w Volkswagenach uprawniają do zerwania umów. Omówienie wyroku TS z dnia 14 lipca 2022 r., C-134/20 (IR przeciwko Volkswagen AG)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2022
Autor:

Przeróbki w Volkswagenach uprawniają do zerwania umów. Omówienie wyroku TS z dnia 14 lipca 2022 r., C-134/20 (IR przeciwko Volkswagen AG)

Oprogramowanie stanowiące wyposażenie pojazdów z silnikiem wysokoprężnym, które zmniejsza skuteczność działania układu kontrolującego emisję zanieczyszczeń przy zwykłych temperaturach przez większą część roku, stanowi zakazane urządzenie ograniczające skuteczność działania - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości UE. I dodał, że taki brak zgodności pojazdu nie może zostać uznany za mający nikłe znaczenie. A więc rozwiązanie umowy sprzedaży pojazdu nie jest z zasady wykluczone.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX