Partyk Aleksandra, Przepisy o świadczeniach 500 plus należy wykładać w sposób prokonstytucyjny

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Przepisy o świadczeniach 500 plus należy wykładać w sposób prokonstytucyjny

Ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci zawiera definicję opiekuna faktycznego dziecka. Ścisła wykładnia tej regulacji może jednak godzić w Konstytucję. Przepisy należy interpretować w taki sposób, by uwzględniać charakter świadczenia wychowawczego. Ma ono pozwolić na częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX