Przepisy o 75% stawce podatku od przychodów z nieujawnionych źródeł do poprawy (SK 18/09) - OpenLEX

Bartosiewicz Adam, Przepisy o 75% stawce podatku od przychodów z nieujawnionych źródeł do poprawy (SK 18/09)

Omówienia
Opublikowano: ABC
Autor:

Przepisy o 75% stawce podatku od przychodów z nieujawnionych źródeł do poprawy (SK 18/09)

1.Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lipca 2013 r., SK 18/09

W wyroku z dnia 18 lipca 2013 r., SK 18/09, Trybunał Konstytucyjny uznał, że:

„1. Art. 30 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, 362, 596, 769, 1278, 1342, 1448, 1529 i 1540), w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 1998 r. do 31 grudnia 2001 r.:

a) nie jest niezgodny z art. 31 ust. 3, art. 42 ust. 1, art. 46 i art. 64 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

b) jest zgodny z art. 2 w związku z art. 64 ust. 1 Konstytucji.

2. Art. 20 ust. 3 ustawy powołanej w punkcie 1, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 1998 r. do 31 grudnia 2006 r., jest niezgodny z art. 2 w związku z art. 64 ust. 1 Konstytucji.

3. Art. 68 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, 848, 1101, 1342 i 1529) jest niezgodny z art. 2 w związku z art. 64 ust. 1 Konstytucji”.

Ponadto na mocy wyroku odroczono utratę mocy przepisu art. 68 § 4o.p. o osiemnaście miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX