Przepisy bhp mogą kształtować wewnętrzną organizację pracodawcy - OpenLEX

Zasada Jarosław, Przepisy bhp mogą kształtować wewnętrzną organizację pracodawcy

Omówienia
Opublikowano: ABC
Autor:

Przepisy bhp mogą kształtować wewnętrzną organizację pracodawcy

Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy obejmują nie tylko regulacje wprost odnoszące się zadań pracodawcy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa środowiska pracy, lecz także regulacje kształtujące taką jego organizację wewnętrzną, by zadania te mogły być bez przeszkód realizowane – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 9 listopada 2011 r., I OSK 529/11.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX