Przekształcenie udziałów w prawie użytkowania wieczystego w udziały w prawie własności do nieruchomości w sytuacji prowadzenia... - OpenLEX

Raguszewska Magdalena, Przekształcenie udziałów w prawie użytkowania wieczystego w udziały w prawie własności do nieruchomości w sytuacji prowadzenia dwóch ksiąg wieczystych dla jednego - związanego z prawem użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej -prawa własności nieruchomości lokalowej. Omówienie do decyzji SKO z dnia 28 czerwca 2019 r., SKO 4112/46/18/19

Omówienia
Opublikowano: OwSS 2019/4/54-63
Autor:

Przekształcenie udziałów w prawie użytkowania wieczystego w udziały w prawie własności do nieruchomości w sytuacji prowadzenia dwóch ksiąg wieczystych dla jednego - związanego z prawem użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej -prawa własności nieruchomości lokalowej. Omówienie do decyzji SKO z dnia 28 czerwca 2019 r., SKO 4112/46/18/19

Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu decyzją z 28.06.2019 r., SKO 4112/46/18/19, kontrolowało – z urzędu, w trybie stwierdzenia nieważności – decyzję orzekającą o przekształceniu udziałów w prawie użytkowania wieczystego w udziały w prawie własności do nieruchomości będącej we współużytkowaniu wieczystym (księga wieczysta nr ...24), a także ustalającą opłaty z tytułu przekształcenia praw rzeczowych, wydaną na podstawie art. 1, 2, 3 ust. 1 pkt 2, art. 4 ust. 1–2, art. 5a oraz art. 8 ustawy z 29.07.2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. z 2019 r. poz. 916).

Potrzebę wszczęcia tego postępowania zasygnalizował Kolegium organ I instancji, który ustalił, że lokal mieszkalny, związany z prawem współużytkowania wieczystego, posiada dwie księgi wieczyste (nr ...78 i nr ...66), z wpisami różnych właścicieli. Kolegium wprawdzie wszczęło postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności, jednak po analizie okoliczności faktycznych i...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX