Partyk Aleksandra, Przekazanie sprawy o rozgraniczenie do sądu powszechnego skuteczne, o ile pismo zostanie należycie opłacone

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2021
Autor:

Przekazanie sprawy o rozgraniczenie do sądu powszechnego skuteczne, o ile pismo zostanie należycie opłacone

Postępowanie o rozgraniczenie może zakończyć się w postępowaniu administracyjnym lub przed sądem powszechnym. Decyzja organu o rozgraniczeniu nie traci mocy wiążącej, gdy strona nie wniesienie skutecznego wniosku o skierowanie sprawy do sądu. Skoro nieopłacony wniosek został zwrócony, to organy administracyjne nie mogły uznać, iż droga sądowa w sprawie o rozgraniczenie została otwarta - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX