Partyk Aleksandra, Przejście sędziego w stan spoczynku może godzić w interes wymiaru sprawiedliwości

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Przejście sędziego w stan spoczynku może godzić w interes wymiaru sprawiedliwości

KRS nie zgodziła się, aby sędzia piastował urząd po osiągnięciu przez niego wieku uprawniającego go do przejścia w stan spoczynku. Sędzia nie zgodził się z uchwałą. Domagał się też wstrzymania jej skuteczności. Trudności kadrowe i interes wymiaru sprawiedliwości przemawiały za uwzględnieniem wniosku o udzielenie zabezpieczenia – orzekł Sąd Najwyższy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX