Partyk Aleksandra, Przedsiębiorstwo przesyłowe zapłaci wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości w złej wierze

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2021
Autor:

Przedsiębiorstwo przesyłowe zapłaci wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości w złej wierze

Pozwana w apelacji starała się wykazać, że nie było podstaw do przyjęcia, iż przez długi okres czasu posiadała nieruchomość w złej wierze. Zarzut apelującej nie okazał się zasadny. Pozwana działała niedbale, gdyż mogła uzyskać informację o tym, kto jest właścicielem nieruchomości, z której korzystała. Można więc przyjąć, że posiadała nieruchomość w złej wierze - orzekł Sąd Apelacyjny w Poznaniu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX