Przedłużenie pobytu podejrzanego w szpitalu psychiatrycznym nie jest kasatoryjne - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Przedłużenie pobytu podejrzanego w szpitalu psychiatrycznym nie jest kasatoryjne

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2019
Autor:

Przedłużenie pobytu podejrzanego w szpitalu psychiatrycznym nie jest kasatoryjne

Sądy orzekły o stosowaniu w dalszym ciągu wobec podejrzanego środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia go w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Gdy orzeczenie stało się prawomocne obrońca podejrzanego złożył kasację. Taki środek zaskarżenia nie był jednak prawnie dopuszczalny. To ugruntowany pogląd orzeczniczy - wskazał Sąd Najwyższy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX