Przedawnienie nie chroni pracodawcy, gdy nie zadbał o poszkodowanego pracownika - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Przedawnienie nie chroni pracodawcy, gdy nie zadbał o poszkodowanego pracownika

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Przedawnienie nie chroni pracodawcy, gdy nie zadbał o poszkodowanego pracownika

Powód uległ poważnemu wypadkowi w miejscu pracy. Po kilku latach pozwał pracodawcę m.in. o rentę. Pozwany podniósł, że roszczenie to uległo przedawnieniu. Zarzut ten był jednak sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Postępowanie pozwanego po wypadku było bowiem niewłaściwe - orzekł Sąd Apelacyjny w Katowicach.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX