Partyk Aleksandra, Prywatna ekspertyza nie podważy opinii zleconej przez sąd

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Prywatna ekspertyza nie podważy opinii zleconej przez sąd

To, że strona nie zgadza się z opinią biegłego sądowego nie oznacza, że sąd powinien zakwestionować wiarygodność tego dowodu, nawet jeśli strona dysponuje stosowną opinią prywatną. Prywatna ekspertyza nie jest dowodem pozwalającym na ustalenie wiadomości specjalnych - orzekł Sąd Apelacyjny w Szczecinie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX