Partyk Aleksandra, Prowadzenie szkoleń z technik pamięciowych należy kwalifikować jako umowę zlecenia a nie umowę o dzieło

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:

Prowadzenie szkoleń z technik pamięciowych należy kwalifikować jako umowę zlecenia a nie umowę o dzieło

Naczelny Sąd Administracyjny przyjął, że to nie nazwa umowy decyduje o jej charakterze, ale cel i przedmiot umowy. Jeśli więc na podstawie kontraktu prowadzone są szkolenia dydaktyczne z technik pamięciowych to należy przyjąć, że to umowa zlecenia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX