Partyk Aleksandra, Protestów wyborczych faksem się nie wnosi

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Protestów wyborczych faksem się nie wnosi

Protest wyborczy powinien spełniać szereg wymogów formalnych. W szczególności konieczne jest złożenie protestu na piśmie. Kluczowe dla nadania mu biegu jest bowiem to, czy dokument zawiera własnoręczny podpis protestującego. Pisma wnoszone faksem zawierają jedynie kopie podpisów – orzekł Sąd Najwyższy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX