Partyk Aleksandra, Produkcja i wywóz betonu poza ewidencją uzasadniała dyscyplinarne rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Produkcja i wywóz betonu poza ewidencją uzasadniała dyscyplinarne rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem

Powód został uniewinniony od przestępstwa kradzieży betonu. Tego rodzaju orzeczenie sądu karnego nie wykluczało jednak uznania, że zachowania powoda mogło być ocenione jako ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych. Powód działał świadomie, gdy wywoził beton. Pozwana miała więc podstawy do rozwiązania z nim umowy o pracę bez wypowiedzenia – orzekł Sąd Najwyższy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX