Proces nierzetelny, bo sąd naruszył przepisy o wyznaczeniu obrońcy - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Proces nierzetelny, bo sąd naruszył przepisy o wyznaczeniu obrońcy

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Proces nierzetelny, bo sąd naruszył przepisy o wyznaczeniu obrońcy

Oskarżony został skazany i w apelacji złożył wniosek o wyznaczenie mu obrońcy z urzędu. Sąd odwoławczy rozpoznał ten wniosek odmownie na rozprawie i wydał wyrok. Takie postąpienie sądu było rażącym naruszeniem prawa, skoro postanowienie to było zaskarżalne, a o jego treści nie poinformowano oskarżonego - orzekł Sąd Najwyższy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX